Istighosah dan Do'a Bersama Menjelang Ujian Sekolah ( Asesmen Sumatif Akhir Kelas 6 Tahun Ajaran 2022/2023)

Acara Istighosah dan Doa Bersama untuk menyiapkan anak-anak dalam menghadapi ujian sekolah supaya lebih tenang dan bersungguh-sungguh. Dalam acara tersebut, setiap murid memohon doa restu kepada orang tua supaya diberi kelancaran saat mengikuti ujian sekolah kelas 6.

Semoga apa yang di cita-citakan tercapai ya, nak. Semoga apa yang kami beri dapat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya.